Osakkeen myynti on helppoa ja nopeaa!

Kaupan käynti kanssamme on luotettavaa ja turvallista. Asioit aina ammattilaisten kanssa, jotka palvelullaan takaavat onnistuneet kaupat!

Osakkeen myyntiin löytyy eri vaihtoehtoja; voit tulla tapaamaan meitä osakkeiden ostopäivillemme ympäri Suomen tai pyytää kauppakirjat kotiisi postitse.

Tavoitat meidät nopeasti puhelimitse tai sähköpostitse.

Osakkeen myynti

Puhelinosakkeet ovat joko arvo-osuustilimuotoisia osakkeita tai paperisia osakekirjoja.

Osakkeen myyntiä varten tarvitsemme seuraavat tiedot:

  1. Arvo-osuustilinumeron tai osakekirjan
  2. Myyjän henkilötiedot
  3. Pankkitilinumeron, jonne toivotte kauppasumman maksettavan
  4. Osoitetiedot kauppakirjojen postitusta varten

Laadimme kauppakirjat teille valmiiksi ja toimitamme ne postitse kotiinne. Mukana saapuu palautuskuori, jolla meidän kappaleemme lähetään takaisin. Kauppasumma maksetaan tilillenne kolmessa pankkipäivässä kauppakirjojen vastaanottamisesta.

Varainsiirtovero

Me ostajana maksamme kaupasta aiheutuvan varainsiirtoveron. Toimitamme varainsiirtoveroilmoituksen verohallinnolle, jolloin myyjän ei tarvitse erikseen ilmoittaa osakkeen myynnistä verohallintoon.

Puhelin- ja internetliittymä

Puhelin- ja internetliittymä voivat olla sidoksissa puhelinosakkeeseen. Mikäli näin on, me hoidamme palveluiden siirron tai –lopetuksen puolestasi veloituksetta.

Luovutusvoittovero

Yleisimmissä tapauksissa puhelinosakkeen myynnistä syntyy luovutusvoittoa, joka on veronalaista tuloa. Joitain yksittäisiä puhelinyhtiöitä on olemassa, joiden osake on tietyissä tapauksissa mahdollista myydä koti-irtaimistoon kuuluvana. Lisätietoja puhelinosakkeiden verotuksesta saat verohallinnolta tai kysymällä meiltä.

Mahdollinen luovutusvoittovero tulee automaattisesti seuraavan vuoden veroehdotukseen.

Tietoa luovutusvoittoverosta

Osakkeiden myynnistä syntyvä luovutusvoitto on veronalaista tuloa, kun verovuonna luovutetun omaisuuden yhteenlaskettu luovutushinta on yli 1000 euroa. Tällöin myyjä maksaa luovutusvoitosta veroa 30%.

Luovutusvoitto lasketaan siten, että myyntihinnasta vähennetään todellinen hankintahinta ja mahdolliset voiton hankkimisesta aiheutuneet kustannukset.

Jos arvopaperi on saatu perintönä tai lahjana, sen hankintahintana pidetään perukirjaan/lahjakirjaan merkittyä arvoa.

Jos hankintahintaa ei ole tiedossa, verotuksessa käytetään nk. hankintameno-olettamaa. Hankintameno-olettama perustuu arvopaperin omistusajan pituuteen, joko alle 10 vuotta tai yli 10 vuotta.

  • alle 10 vuotta omistuksessa olleen arvopaperin hankintameno- olettama on 20% kauppahinnasta, jolloin veronalainen osuus on 80%. Esim. kauppasumma 1500€: 1500€ * 80% * 30% = 360€ luovutusvoittoveroa.
  • yli 10 vuotta omistuksessa olleen arvopaperin hankintameno-olettama on 40% kauppahinnasta, jolloin veronalainen osuus on 60%. Esim. kauppasumma 1500 €: 1500€ * 60% * 30% = 270€ luovutusvoittoveroa.

Veloitukseton arvonmääritys

Asiantuntijoiltamme saat veloituksetonta arvonmäärityspalvelua puhelinosakkeista. Arvonmäärityspalvelua käytetään mm. perunkirjoituksissa, lahjakirjoissa ja yritysten omaisuuden arvottamisissa.

^